تئوری موسیقی مقدماتی

ثبت نام
در این درس شما تمامی پیش نیازهای اساسی جهت تولید و تنظیم قطعات موسیقی را به صورت دقیق و ساده آموزش می بینید.

سرفصل های این درس :

+ آشنایی با صدا

+ نت نویسی

+ گام ها و مد ها

+ فواصل نت ها

+ آکوردها

 

آشنایی با صدا

1
تعریف موج
2
Frequency / بسامد
3
Wavelength / طول موج
4
Amplitude / بلندی صوت
5
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : pitch
6
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : Intensity
7
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : Duration
8
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : Timber
9
سری هارمونیک ها
10
تکالیف بخش آشنایی با صدا
11
آزمون پایان بخش آشنایی با صدا

آشنایی با صدا

1
تعریف موج
2
Frequency / بسامد
3
Wavelength / طول موج
4
Amplitude / بلندی صوت
5
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : pitch
6
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : Intensity
7
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : Duration
8
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : Timber
9
سری هارمونیک ها
10
تکالیف بخش آشنایی با صدا
11
آزمون پایان بخش آشنایی با صدا

نت نویسی

1
خط حامل و کلید ها در موسیقی
2
فواصل
3
Accidental
4
نت های انهارمونیک : (Enharmonic)
5
نت نویسی برای دیرند
6
نت های نقطه دار
7
ریتم / وزن / ضرب / تمپو
8
Meter Signature
9
ضرب و میزان های ساده: (Simple)
10
ضرب و میزان های ترکیبی: (Compound)
11
ضرب و میزان های نامتقارن : (Asymmetrical)
12
قوت و ضعف ضربها در میزان ها : (accents)
13
سنکوپ / ضدضرب
14
علامت های دینامیکی
15
تکالیف بخش نت نویسی
16
آزمون پایان بخش نت نویسی

نت نویسی

1
خط حامل و کلید ها در موسیقی
2
فواصل
3
Accidental
4
نت های انهارمونیک : (Enharmonic)
5
نت نویسی برای دیرند
6
نت های نقطه دار
7
ریتم / وزن / ضرب / تمپو
8
Meter Signature
9
ضرب و میزان های ساده: (Simple)
10
ضرب و میزان های ترکیبی: (Compound)
11
ضرب و میزان های نامتقارن : (Asymmetrical)
12
قوت و ضعف ضربها در میزان ها : (accents)
13
سنکوپ / ضدضرب
14
علامت های دینامیکی
15
تکالیف بخش نت نویسی
16
آزمون پایان بخش نت نویسی

گام ها و مد ها

1
گام
2
گام
3
گام های کروماتیک
4
گام های کروماتیک
5
گام های دایاتونیک
6
نام درجه های گام
7
نام درجه های گام
8
گام های ماژور
9
گام های ماژور
10
تتراکورد ( دانگ)
11
تتراکورد ( دانگ)
12
حرکت الگوی کلی گام های ماژور (Transposition)
13
حرکت الگوی کلی گام های ماژور (Transposition)
14
سر کلید های گام ماژور
15
سر کلید های گام ماژور
16
گام های مینور طبیعی / هارمونیک / ملودیک
17
گام های مینور طبیعی / هارمونیک / ملودیک
18
روابط نسبی گام های ماژور و مینور :
19
روابط نسبی گام های ماژور و مینور :
20
دایره پنجم ها
21
دایره پنجم ها
22
روابط موازی
23
روابط موازی
24
تونالیتی
25
تونالیتی
26
گام های پنتاتونیک
27
گام های پنتاتونیک
28
گام های تمام پرده ای (Whole Tone)
29
گام های تمام پرده ای (Whole Tone)
30
مد های مختلف در گام ها
31
مد های مختلف در گام ها
32
ویژگیهای احساسی گامهای موسیقی
33
ویژگیهای احساسی گامهای موسیقی
34
تکالیف بخش گام ها و مد ها
35
تکالیف بخش گام ها و مد ها
36
آزمون پایان بخش گام ها و مد ها
37
آزمون پایان بخش گام ها و مد ها

آکوردها

1
هارمونی
2
آکورد تریاد ماژور
3
آکورد تریاد مینور
4
آکورد تریاد کاسته
5
آکورد تریاد افزوده
6
تریادهای اولیه (پایه)
7
معکوس آکوردها
8
آنالیز با اعداد رومی
9
تکالیف بخش آکوردها
10
آزمون پایان بخش آکوردها

فواصل نت ها

1
فواصل نت ها ( Intervals )
2
فواصل نت ها ( Intervals )
3
فواصل کامل : ( Perfect )
4
فواصل کامل : ( Perfect )
5
فواصل ماژور: ( Major)
6
فواصل ماژور: ( Major)
7
فواصل مینور: ( minor)
8
فواصل مینور: ( minor)
9
فواصل در یک نگاه
10
فواصل در یک نگاه
11
هماهنگی (Consonance) و ناهماهنگی(Dissonance)
12
هماهنگی (Consonance) و ناهماهنگی(Dissonance)
13
فواصل افزوده (Augmented) و کاسته (Diminished)
14
فواصل افزوده (Augmented) و کاسته (Diminished)
15
فواصل انهارمونیک
16
فواصل انهارمونیک
17
معکوس فواصل
18
معکوس فواصل
19
تکالیف بخش فواصل نت ها
20
تکالیف بخش فواصل نت ها
21
آزمون پایان بخش فواصل نت ها
22
آزمون پایان بخش فواصل نت ها

آکوردها

1
هارمونی
2
آکورد تریاد ماژور
3
آکورد تریاد مینور
4
آکورد تریاد کاسته
5
آکورد تریاد افزوده
6
تریادهای اولیه (پایه)
7
معکوس آکوردها
8
آنالیز با اعداد رومی
9
تکالیف بخش آکوردها
10
آزمون پایان بخش آکوردها

آزمون پایانی دوره تئوری موسیقی مقدماتی

1
آزمون پایانی دوره تئوری موسیقی مقدماتی
2
آزمون پایانی دوره تئوری موسیقی مقدماتی
خیر . تمامی مطالب از ابتدا و به صورت کامل آموزش داده می شود.
خیر. ساخت موسیقی نیازمند به داشتن دانش در مورد آهنگساری و طراحی صدا نیز دارد.
خیر.در دوره پیشرفته تمامی مطالب این دوره مورد نیاز است و این درس پیش نیاز دوره پیشرفته است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
تئوری موسیقی مقدماتی
قیمت:
6,000,000Toman 5,000,000Toman
این وب سایت از کوکی استفاده می کند و از داده های شخصی شما می خواهد تا تجربه مرور شما را افزایش دهد.