دوره آموزش دیجی پیشرفته

ثبت نام

دوره آموزش دیجی پیشرفته توضیحات

دوره آموزش پیشرفته دیجی - بخش اول

1
فصل اول
2
فصل دوم

آزمون دوره دیجی پیشرفته

1
آزمون دوره دیجی پیشرفته
3 سوال

آزمون دوره پیشرفته دیجی

این دوره مناسب برای افراد پیشرفته مناسبه

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
دوره آموزش دیجی پیشرفته
قیمت:
7,000,000Toman 6,000,000Toman