دوره آموزش فولی و تکنیک های آن

ثبت نام

دوره آموزش فولی و تکنیک های آن :

Sound recording

Sound editing and post-production and mixing

Exceptional ears for detail and nuance

Physical dexterity and coordination and fitness

Basic acoustics

Time management

Imagination and creativity

Sound recording

Sound editing and post-production

Exceptional ears for detail and nuance

Physical dexterity and coordination and fitness

Basic acoustics

Time management

Imagination and creativity

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
دوره آموزش فولی و تکنیک های آن
قیمت:
5,500,000Toman 4,000,000Toman