تئوری موسیقی مقدماتی

ثبت نام
در این درس شما تمامی پیش نیازهای اساسی جهت تولید و تنظیم قطعات موسیقی را به صورت دقیق و ساده آموزش می بینید.

سرفصل های این درس :

+ آشنایی با صدا

+ نت نویسی

+ گام ها و مد ها

+ فواصل نت ها

+ آکوردها

 

آشنایی با صدا

1
تعریف موج
2
Frequency / بسامد
3
Wavelength / طول موج
4
Amplitude / بلندی صوت
5
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : pitch
6
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : Intensity
7
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : Duration
8
۴ مشخصه اصلی در صداهای موسیقیایی : Timber
9
سری هارمونیک ها
10
تکالیف بخش آشنایی با صدا
11
آزمون پایان بخش آشنایی با صدا
1 سوال

نت نویسی

1
خط حامل و کلید ها در موسیقی
2
فواصل
3
Accidental
4
نت های انهارمونیک : (Enharmonic)
5
نت نویسی برای دیرند
6
نت های نقطه دار
7
ریتم / وزن / ضرب / تمپو
8
Meter Signature
9
ضرب و میزان های ساده: (Simple)
10
ضرب و میزان های ترکیبی: (Compound)
11
ضرب و میزان های نامتقارن : (Asymmetrical)
12
قوت و ضعف ضربها در میزان ها : (accents)
13
سنکوپ / ضدضرب
14
علامت های دینامیکی
15
تکالیف بخش نت نویسی
16
آزمون پایان بخش نت نویسی
1 سوال

گام ها و مد ها

1
گام
2
گام های کروماتیک
3
گام های دایاتونیک
4
نام درجه های گام
5
گام های ماژور
6
تتراکورد ( دانگ)
7
حرکت الگوی کلی گام های ماژور (Transposition)
8
سر کلید های گام ماژور
9
گام های مینور طبیعی / هارمونیک / ملودیک
10
روابط نسبی گام های ماژور و مینور :
11
دایره پنجم ها
12
روابط موازی
13
تونالیتی
14
گام های پنتاتونیک
15
گام های تمام پرده ای (Whole Tone)
16
مد های مختلف در گام ها
17
ویژگیهای احساسی گامهای موسیقی
18
تکالیف بخش گام ها و مد ها
19
آزمون پایان بخش گام ها و مد ها
1 سوال

فواصل نت ها

1
فواصل نت ها ( Intervals )
2
فواصل کامل : ( Perfect )
3
فواصل ماژور: ( Major)
4
فواصل مینور: ( minor)
5
فواصل در یک نگاه
6
هماهنگی (Consonance) و ناهماهنگی(Dissonance)
7
فواصل افزوده (Augmented) و کاسته (Diminished)
8
فواصل انهارمونیک
9
معکوس فواصل
10
تکالیف بخش فواصل نت ها
11
آزمون پایان بخش فواصل نت ها
1 سوال

آکوردها

1
هارمونی
2
آکورد تریاد ماژور
3
آکورد تریاد مینور
4
آکورد تریاد کاسته
5
آکورد تریاد افزوده
6
تریادهای اولیه (پایه)
7
معکوس آکوردها
8
آنالیز با اعداد رومی
9
تکالیف بخش آکوردها
10
آزمون پایان بخش آکوردها
1 سوال

آزمون پایانی دوره تئوری موسیقی مقدماتی

1
آزمون پایانی دوره تئوری موسیقی مقدماتی
1 سوال
خیر . تمامی مطالب از ابتدا و به صورت کامل آموزش داده می شود.
خیر. ساخت موسیقی نیازمند به داشتن دانش در مورد آهنگساری و طراحی صدا نیز دارد.
خیر.در دوره پیشرفته تمامی مطالب این دوره مورد نیاز است و این درس پیش نیاز دوره پیشرفته است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید
تئوری موسیقی مقدماتی
قیمت:
5,000,000Toman 4,500,000Toman