آموزش صدا برای تصویر

در این دوره شما با روش های تولید صداهای مناسب برای تصویرها و تیزرهای تبلیغاتی و موسیقی صنعتی آشنا می شوید .

فیلترها

دسته بندی

سطح

امتیاز

آموزش صدا برای تصویر
۷ ساعت
6,000,000Toman 5,500,000Toman