آموزش صدا برای تصویر

در این دوره شما با روش های تولید صداهای مناسب برای تصویرها و تیزرهای تبلیغاتی و موسیقی صنعتی آشنا می شوید .

فیلترها

دسته بندی

سطح

امتیاز

این وب سایت از کوکی استفاده می کند و از داده های شخصی شما می خواهد تا تجربه مرور شما را افزایش دهد.