تقویت گوش و شنوایی

هدف از این دوره تقویت شنوایی و تشخیص درست فواصل به نسبت نت های دیگر و درک بهتر فواصل و تاثیرهای آنها  است . این دوره یک دوره حیاتی برای درک دوره های دیگر می باشد .

فیلترها

دسته بندی

سطح

امتیاز

تقویت گوش و شنوایی
5,000,000Toman 4,000,000Toman
با تمرکز بر آکورد، فواصل ، گام ها و غیره ، مهارت های شنیداری خود را پرورش دهید. دوره تقویت گوش و شنوایی و درک فواصل صداها فواصل اول تا سوم فواصل سو...
Intermediate
13 درس
5,000,000Toman 4,000,000Toman