آموزش دیجی

در این دوره شما با تکنیک های میکس و دیجی و انواع مختلف میکس و روش های آنالیز موسیقی آشنا می شوید .

فیلترها

دسته بندی

سطح

امتیاز

آموزش دیجی
7,500,000Toman 6,000,000Toman
دوره آموزش دیجی مقدماتی
Beginner
44 درس
7,500,000Toman 6,000,000Toman
داغ
آموزش دیجی
7,000,000Toman 6,000,000Toman
دوره آموزش دیجی پیشرفته توضیحات
Advanced
2 درس
7,000,000Toman 6,000,000Toman