آموزش مهندسی صدا

در این دوره شما با روش های صدابرداری و ضبط صداها با میکروفون های مختلف و بررسی میکروفون ها و کاربرد هر کدام و همچنین روش های استاندارد ضبط صداها و روش های استاندارد میکروفون گذاری آشنا می شوید.

فیلترها

دسته بندی

سطح

امتیاز

آموزش مهندسی صدا
7,000,000Toman 6,000,000Toman
در این درس شما با قوانین اکولایز و میکروفون ها و الگوها و روش های میکروفون گذاری استاندارد و روش های صدا برداری و صدای دیجیتال آشنا می شوید. سرفصل ...
Intermediate
39 درس
7,000,000Toman 6,000,000Toman